نشست کمیته المپیک با ۸ فدراسیون مدال آور در بازی های آسیایی