بازتاب اعطای جایزه علمی روسیه به پروفسور ایرانی + ویدئو