بازیکنان با درخواست شفر به سمت تماشاگران رفتند/افتخاری به رختکن استقلال رفت