یک منبع آگاه خبر داد : پرده برداری از اختلاف ” کی روش ” با یک مدیر برنامه