حمایت معیشتی و شغلی از زلزله زدگان کرمانشاه / اعزام سومین تیم کاروان سلامت از ۲۸ فروردین