شیخ الاسلام: آل سعود و صهیونیست ها هر دو روی یک سکه هستند