تساوی پارس جنوبی جم برابر فولاد/ سرخ های اهواز از کورس عقب ماندند