زندگینامه شهیدِ عاشیق کتاب می‌شود/ انجام چند کار پژوهشی