مهاجری: زمانی از بردن استقلال و پرسپولیس حرف می زدیم الان حرف از نیفتادن تیم است