فاش شد ! دو مخالف برای حضور ” برانکو ” در ” پرسپولیس “وجود دارد