وزیر ارتباطات: امشب برخی از مراکز داده کشور با حمله ی سایبری مواجه شدند