سی ان بی سی: جنگنده های آمریکایی 8 نقطه را در سوریه هدف قرار می دهند