قرنطینه مبتلایان تب مالت در بیمارستان لاله صحت دارد؟