لو رفت ! این شاه ماهی اولین گزینه مورد نظر ” برانکو ” برای جذب در ” پرسپولیس ” است