تحولات عراق|دفتر العبادی: از تلاش های سیاسی برای حل بحران سوریه حمایت می کنیم