رونالدو: ترک بارسلونا و پیوستن به اینتر بهترین تصمیم بود