«موزه هنر انقلاب» تاسیس می‌شود/ حمایت از رویش های انقلابی