تاخیر در برگزاری مسابقه تنیس ایران و چین تایپه به علت بارش باران