نحوه عکس گرفتن از کودک، ایده های ابتکاری و خلاقانه