گواردیولا: نمی دانم چرا یک سگ هستم/ رایولا نمی تواند بازیکنانش را به من قالب کند